Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Младши инспектор” при РСРЗ Велико Търново

30/07/2010

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

За длъжността "МЛАДШИ ИНСПЕКТОР" в отдел "Растителна защита и биологично изпитване" при Регионална служба за растителна защита Велико Търново

I.    ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ:

  1. Галина Георгиева Колева
  2. Евгений Иванов Йосифов
  3. Нина Евтимова Михтева
II.    НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Конкурсът ще се проведе на 17.08.2010 г. от 11.30 часа в сградата на Регионална служба за растителна защита гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" № 30.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на РСРЗ - Велико Търново, ул."Магистрална", № 30 на 17.08.2010 г. от 14.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯТА:
/ ДИМИТЪР СТОЯНОВ /