Отмяна на извънредните мерки за забрана и ограничение на внос от Република Турция на картофи за консумация, заразени с рак по картофите

28/07/2010