РСРЗ гр.Добрич организира среща със зеленчукопроизводители от региона на гр.Шабла и съседните села

26/07/2010

На 20.07.2010г. от 11 часа РСРЗ гр.Добрич, съвместно с община гр.Шабла организира среща със зеленчукопроизводители от района. Присъстваха  17 земеделски производителя от региона на гр.Шабла и съседните села с.Езерец, с.Крапец и др.

Темите за обсъждане бяха :

1. Запознаване на зеленчукопроизводителите с новия неприятел по доматите Tuta absoluta (доматен молец)

2. Икономически важни болести  и неприятели по пипера

Производителите споделиха какви проблеми  по отглежданите площи с  пипер са възникнали вследствие на обилните  валежи.