КАЛАМИТЕТНО НАПАДЕНИЕ ОТ МАРОКАНСКИ СКАКАЛЦИ

14/06/2010

Министърът на земеделието и храните, по предложение на генералния директор на НСРЗ, със Заповед № РД 12-47/07.06.2010 г. обяви каламитетно нападение от марокански скакалци, в районите на област Кърджали - общините Кърджали, Момчилград, Черноочене, Кирково, Джебел и област Благоевград - община Петрич.

СПРАВКА ЗА ТРЕТИРАНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЛАСТИТЕ КЪРДЖАЛИ И БЛАГОЕВГРАД СРЕЩУ МАРОКАНСКИ СКАКАЛЦИ