Проведено заседание на Експертната комисия за регистрация на торове

08/07/2010

На 01.07.2010 година в НСРЗ се проведе заседание на Експертната комисия за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. Комисията е назначена със Заповед №РД 09-23 от 13.01.2010 год. на министъра на земеделието и храните и включва представители на НСРЗ, Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.

На заседанието бяха представени четири продукта, заявени за регистрация. Обсъден беше въпроса, свързан със заличаване на регистрация на вече регистриран продукт, по желание на фирмата. Проведоха се дискусии относно съдържанието на хранителни елементи, ефикасността на продуктите и тяхната безопасност както за човека, така и за околната среда. Дискутира се спазването на задължителните изисквания при етикетиране на торовете и съответствието на информацията върху етикетите с регистрацията на продуктите в определената доза при съответните култури.

Експертната комисия взе решение да направи предложение за регистрация на четирите представени продукта, както й заличаване на регистрация на един продукт, по желание на фирмата. Предстои регистрация на заявените торове и заличаване на регистрацията на един продукт със заповеди на министъра на земеделието и храните. Заявените продукти, които бъдат одобрени ще получат удостоверение за регистрация, издадено от генералния директор на НСРЗ.