Обучение на земеделски производители в област Добрич

07/07/2010

През месец юни 2010г. отдел „Растителна защита" към РСРЗ Добрич проведе курс-обучение на земеделски производители от област Добрич за придобиване на правоспособност, за употреба на продукти за растителна защита втора категория, съгласно Закон за защита на растенията /изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г./ и чл.26 от Наредба №104 /Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г./ за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

В курса взеха участие общо 76 броя земеделски производители от област Добрич.