Нападение от марокански скакалци в областите Кърджали и Благоевград

07/06/2010

В землища с ливади и пасища на територията на община Кърджали - с. Охлювец и с.Севдалина са констатирани "огнища" от ларви първа - трета възраст на марокански скакалец с много висока плътност на кв.м. - неизброими. Огнищата са с големина от 500 до 1000 кв.м и по данни на инспекторите на РСРЗ Хасково, отдел Кърджали площта и броят им непрекъснато се увеличава. Във връзка със сериозността на създадената ситуация НСРЗ започва процедура за обявяване на каламитет и ще осигури безвъзмездно моторни пръскачки, инсектицид, както и ще провежда непрекъсната методическа помощ и консултации относно момента на извеждане на борбата и относно извършване на растителнозащитното мероприятие. Поради високата плътност на ларвите и преминаване на подходящата фаза за извеждане на химична борба - до трета ларвна възраст, както и увеличаващите се площи с нападение, е необходимо бързо организиране на авиационно третиране. Установените огнища с марокански скакалци са предимно на трудно достъпни терени и единственият възможен и ефикасен начин за качественно извеждане на борба срещу неприятеля е авиационно третиране.

РСРЗ предоставиха на кметовете на засегнатите села продукти за растителна защита, с които Национална служба за растителна защита разполага от предходни години, закупени за целите за борба със скакалците.

РСРЗ Хасково и Благоевград по области в своя "Бюлетин за поява, разпространение, плътност, степен на нападение, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури" обърнаха внимание за опасността от масово намножаване на неприятеля и сигнализираха срокове за извеждане на химична борба, но Общините не успяха да организират това мероприятие. Условията бяха благоприятни за развитието на първа, втора и трета ларвна възраст на неприятеля. Всичко това ни дава основание да очакваме каламитетно намножаване на мароканските скакалци.

Прогнозите са, че броят на нападнатите площи ще продължава да расте. Скакалците към момента се появяват само в пустеещи терени, пасища и от части в ливади и са между първа и трета възраст. Концентрирани са на хармани с много висока плътност, но на малки площи.

По данни на РСРЗ Хасково, в областите с нападение от марокански скакалци, цитирани по-горе, се очаква нападение на около 30 000 дка

Предстои да бъде обявено каламитетно намножаване на мароканските скакалци със заповед на министъра на земеделието и храните в област Кърджали и Благоевград.

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:
(АНТОН ВЕЛИЧКОВ)