Сигнал за вредна житна дървеница - Регионална служба за растителна защита гр. Добри

07/06/2010

При проследяване развитието на възрастното на неприятеля през настоящата година в регион Добрич констатирахме начало на пролетна миграция на 09.03., а масово на 12.04. Предвид установената висока плътност на възрастно (от 2 до 7 - 8 бр./кв.м; на отделни полета до 14 - 15 бр./кв.м.) на 21 - 22.04. бе подаден сигнал за извеждане на химична борба (Бюлетин № 4).

Копулация в житните посеви е установена на 26.04. в агроекологичен район Балчик, а масово яйцеснасяне на 13.05.

Установеният висок процент на паразитиране на яйцата от яйчните паразити Telenomus grandis и Telenomus e от 65 до 83% в отделните полета, в резултат на хладните и дъждовни дни през април и май.

От обследвания на житните посеви в област Добрич е установено начало на излюпване на ларви на 26.05. в Крайморските АЕР, а на 27.05. в останалата част на областта. Плътността варира от 0.5 до 5 броя ларви І-ва възраст/кв.м.

Установено е, че в площи в които е извършено третиране срещу възрастните дървеници, плътността на ларвите е ниска - от 0 до 1 бр./кв.м. Начало на ІІ-ра възраст - 03.06.

Ларвите от първа възраст не нанасят повреда. След линеенето (превръщат се в ларви втора възраст) те се придвижват към класчетата, където смучат сок от плевите. Плевите побеляват, но повредата не е много опасна. Ларвите от останалите възрасти смучат от зърната в различна степен на зрелост. Преминаването от една възраст в друга протича от 3 - 4 до 7 - 8 дни в зависимост от температурата.

Зърната, повредени в млечна зрелост се спарушват. При повредените в млечно-восъчна зрелост се наблюдава частична деформация (хлътване), а при повредените във восъчна зрелост има светло петно с точка в средата. Точката не винаги се вижда ясно.

Продължават наблюденията върху разтегнатото развитие на ларвите. Обследванията трябва да се извършват за всеки посев по отделно. Плътността на ларвите се установява със стандартен ентомологичен сак в периода, когато преобладават ларви от втора и трета възраст, като 25 откоса /замаха/ се равняват на 5 квадратни метра. Обследването се извършва при тихо и слънчево време, но не и в най-горещите часове на деня. При преобладаване на ларви от ІІ и ІІІ възраст броят на уловените индивиди се умножава с 2, за да се получи реалната плътност.

Борбата се извежда при установяване на 30% ларви от трета възраст при доказан ПИВ - 2 броя ларви/кв.м при благоприятни климатични условия и нормални посеви и 4 броя/кв.м при хладна пролет и редки посеви. За семепроизводни посеви ПИВ е 1.5 броя ларви/кв.м

Третирането се извършва с регистрирани инсектициди, при температура под 250С, измерена на сянка, при скорост на вятъра не по-голяма от 2-3 м в секунда и строго спазване на изискванията за работа с пестициди.

Строго да се спазват изискванията на Наредба № 15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне!!!

Сигнал за борба срещу ларвите на вредната житна дървеница: 10 - 14.06.

Да се ползват продукти за растителна защита разрешени за употреба срещу вредна житна дървеница.