Семинар на тема: Икономически важни неприятели, болести и плевели при праскови

02/06/2010

На 18.05 2010година от 10 часа в кметството на с. Злати войвода, община Сливен се проведе семинар на тема: Икономически важни вредители при прасковите. На семинара присъстваха земеделски производители, отглеждащи праскови.

Инспекторите по „Растителна защита" от отдел Сливен представиха презентации на следните теми:

1. Икономически важни неприятели, болести и плевели при прасковите. По темата подробно бяха разгледани основните вредители при прасковите и начините/схемите/ и регистрираните ПРЗ за борба с тях.

2. Интегрирано производство на растение и растителни продукти. Присъстващите бяха запознати с условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и получиха информация за акредитираните висши учебни заведения, които ще провеждат обучения на земеделски производители, кандидатстващи за интегрирано производство на растения и растителни продукти