Нов E-mail на и.д. Директор на РСРЗ Стара Загора - Михайл Станчев

02/06/2010

Новия E-mail на и.д. Директор на РСРЗ Стара Загора е:

prognoza_sz@mbox.contact.bg