Прагове на икономическа вредност при основните неприятели и болести по земеделските култури, относно земеделска култура “рапица”

31/05/2010

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

  • доц. д-р Георги Тренчев, Лесотехнически университет, гр. София
  • ст.ас. д-р Недялка Палагачева, Аграрен университет, гр. Пловдив
  • н.с. д-р Димитър Димитров, Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево
  • Иванка Иванова, Централна лаборатория по карантина на растенията, гр. София
  • ст.н.с. д-р Христина Кръстева, Институт за защита на растенията, гр. Костинброд
  • Петя Григорова, Национална служба за растителна защита
  • Кристина Стоянова, Национална служба за растителна защита

 

ФЕНОФАЗА

ВРЕДИТЕЛ (СТАДИИ)

ПРАГ НА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЕДНОСТ

РАПИЧНА ЛИСТНА ОСА

през есента

лъжегъсеници

2-3 бр./кв.м

РАПИЧНА СТЪБЛЕНА БЪЛХА

"поникване"

възрастни

2 бр./кв.м

"разтворен трети лист" - "9 или повече оформени листа"

възрастни

4 бр./кв.м

РАПИЧЕН И ЗЕЛЕВ СТЪБЛЕНИ СКРИТОХОБОТНИЦИ

през пролетта при

8-10 0С температура на въздуха

възрастни

2-4 бр./кв.м

ШУШУЛКОВ ХОБОТНИК

при оформяне на първите шушулки

възрастни

2-4 бр./кв.м

РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД

бутонизация - видими цветни пъпки

("зелен бутон")

 

възрастни

2 бр./растение -посев под оптималната гъстота и по-слаб потенциал;

4 бр./кв.м. - посев с оптимална гъстота и добър потенциал

 

бутонизация - първи жълти бутони

възрастни

4 бр./растение - посев под оптималната гъстота и по-слаб потенциал;

6 бр./растение- посев с оптимална гъстота и добър потенциал

"начало на цъфтеж" до 10% отворени цветове

възрастни

при масово проявление на рапичния цветояд - над 8 бр./растение

 

СИВИ ЧЕРВЕИ

при установяване на първи повреди през есента

гъсеници III възраст

2 бр./кв.м