Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността “Старши инспектор” в отдел “Растителна защита и фитосанитарен контрол” Ямбол при РСРЗ Стара Загора

21/05/2010

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ИНСПЕКТОР" в отдел "Растителна защита и фитосанитарен контрол" Ямбол при Регионална служба за растителна защита Стара Загора.

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. КРАСИМИР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

Конкурсът ще се проведе на 10.06.2010 г. от 11.30 ч. в сградата на Регионална служба за растителна защита гр. Стара Загора, ул." Райна Кандева " № 63.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
/ М. Станчев /