Проведено заседание на Експертната комисия за регистрация на торове

05/05/2010

      На 30.04.2010 година в НСРЗ се проведе заседание на Експертната комисия за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. Комисията е назначена със Заповед №РД 09-23 от 13.01.2010 год. на министъра на земеделието и храните и включва представители на НСРЗ, Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите. Председател на Експертната комисия е генералният директор на НСРЗ.

      На  заседанието бяха представени доклади за шест продукта, заявени за регистрация. Обсъдени бяха въпросите, свързани със съдържанието на хранителни елементи, ефикасността на продуктите и тяхната безопасност при приложение, както за човека, така и за околната среда. Дискутира се спазването на задължителните изисквания при етикетиране на торовете и съответствието на информацията върху етикетите с регистрацията на продуктите в определената доза при съответните култури.

      Експертната комисия взе решение да направи предложение за регистрация на пет от заявените продукти. Предстои регистрацията на продуктите със заповед на министъра на земеделието и храните. Всеки одобрен продукт ще получи удостоверение за регистрация, издадено от генералния директор на НСРЗ.