Установено начално излюпване на марокански скакалци в Благоевградска област

04/05/2010

На 28.04.2010 г. при проверка на площите на с. Марикостиново и с.Генерал Тодоров - община Петрич, в които през 2009 г. бяха маркирани участъци с масово яйцеснасяне бе установено, че има начално излюпване на марокански скакалци.

Излюпването е започнало около 25-26.04 в местата с оптимални условия и продължава. Насекомите са на групи с висока плътност, като отделните петна са на растояние 10-20 метра и са разположени в добре огряваните места. Началното състояние на популацията им предполага поява на стадна форма.