Фитосанитарен контрол на посадъчен материал на общински пазари и контрол на пресни зеленчуци в складове и пазари

03/05/2010

1.ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ

През месец април инспекторите от РСРЗ - Враца и отдел Монтана съвместно с ИАСАС извършиха проверки на общински пазари и магазани за продажба на овощен и лозов посадъчен материал, при които беше констатирано:

При овощния посадъчен материал - етикетите отговарят на изискванията на Наредба № 97 от 2006 год. за търговия на овощен посадъчен материал, но не винаги имат вписан наш регистрационен номер и номер на растителния паспорт. На инспекторите бяха представени копия от издадените растителни или заменени паспорти. Не бяха констатирани нарушения.

При лозовия посадъчен материал - беше установена продажба на материал без етикети и други документи за произход. На основание чл. 11 ал. 4 отЗкона за защита на растенията са иззети 1 094 бр. лозички без документи и са съставени 3 бр. Констативни протоколи. Иззетият посадъчен материал беше унищожен.


2. ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ НА ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В СКЛАДОВЕ И ПАЗАРИ

Във връзка с установена зараза на територията на страната от Доматен миниращ молец (Tuta absoluta) беше извършена проверка на складове и пазари на територията на РСРЗ Враца - области Враца и Монтана. Бяха взети 6 бр. проби от домати, с произход - Гърция със съмнение за зараза от молеца.

Същите бяха изпратени за анализ в ЦЛКР София. Заразата беше потвърдена при всички проби: в т. ч. 2 бр. проби само с повреди, 3 бр. проби с гъсеници и повреди, 1 бр. проба с какавиди и повреди.