Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши инспектор” в отдел „Растителна защита и фитосанитарен контрол” - гр. Шумен при РСРЗ Варна

30/04/2010

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ" - гр. ШУМЕН, ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ВАРНА.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА ДИЛЧОВСКА
  2. ДАНЧО СТОЯНОВ МУТАФЧИЕВ
  3. ИВАЙЛО ДОЧЕВ ИВАНОВ

Конкурсът ще се проведе на 10.05.2010 г. от 10.30 ч. в сградата на Регионална служба за растителна защита гр. Варна , ул." Софроний Врачански " № 23

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

/ Златан Йорданов /