Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши инспектор” в отдел „Растителна защита и биологично изпитване” при РСРЗ Пловдив

29/04/2010

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ИНСПЕКТОР" - БИ в отдел "Растителна защита и биологично изпитване" при Регионална служба за растителна защита Пловдив.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. ВИОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЧЕРНОГОРСКА
  2. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
  3. МАРИНА ТОДОРОВА БОЖКОВА

Конкурсът ще се проведе на 14.05.2010г. от 10,00 ч. в сградата на Регионална служба за растителна защита гр. Пловдив, ул." Брезовско шосе " № 176 В

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

/ Огнян Китов /