На вниманието на земеделските производители в област Добрич

27/04/2010

От 21-22.04. се наблюдава изключително висока плътност на икономически най-важния  неприятел вредната житна дървеница в покрайнините на посевите от южната страна на поясите и горите. Вредителят е разположен в защитените от вятъра ниски места. При затопляне на времето започва преразпределение, което зависи от посоката и скоростта на вятъра.    

Най-съществено влияние върху динамиката  на популационната плътност  на вредната житна дървеница оказват метеорологичните условия. - температурата определя плодовитостта на възрастните, а количеството  и характера на валежите влияят на половата продукция и на коефициента на размножаване.

Плътността на неприятеля се движи от 2 до 10, а на отделни полета до 15 бр./кв.м. в края на посевите в агроекологичните райони Балчик и Ген.Тошево.

Копулация в житните посеви е установена на 26.04. в агроекологичен район Балчик.  Максимумът й съвпада с максимумът на миграцията.

СИГНАЛ ЗА БОРБА:

Борбата срещу възрастните се извежда във фенофаза „вретенене и при съотношение мъжки: женски индивиди 1:1.

ПИВ:

  • 2 бр. възрастни /кв.м. - при суха и топла пролет , слаби и редки посеви.
  • 4 бр./ кв.м. - при благоприятни климатични условия и нормален посев
  • 6 бр./кв.м. - при хладна пролет и гъсти посеви
  • 1- 1.5 бр/кв.м. - семепроизводни посеви

Земеделските производители да обследват посевите по диагонала на пшеницата  и ечемика, като през 15 метра се правят откоси с ентомологичен сак и при плътност над ПИВ да изведат химична борба с регистрираните инсектициди, щадящи пчелите.