Проведено заседание на Съвет по продукти за растителна защита

22/04/2010

На 19.04.2010г в НСРЗ се проведе заседание на Съвета по продукти за растителна защита, създаден със заповед РД 09-420/13.05.2009г, изменен със заповед РД 09-981/19.12.2009г. Заседанието се проведе под председателството на Генералния директор на НСРЗ, г-н Антон Величков. На заседанието присъстваха представители на НСРЗ, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Института по лозарство и винарство, Плевен, експерти от НЦООЗ.  

На  заседанието бяха представени за разглеждане и дискусия предложения  за:  

  • разрешаване на ПРЗ - 1 продукта по реда на чл.15г от ЗЗР
  • прекратяване срока на разрешаване -3 продукта по реда на чл.15п, ал.2. т.2 от ЗЗР
  • прекратяване  срока на разрешаване -2 продукта по реда на чл.15п, ал.2. т.1 от ЗЗР
  • разрешаване на паралелен внос - 1 продукта, по реда на чл.15ж от ЗЗР 

Предложенията бяха приети с квалифицирано мнозинство.