Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Началник отдел „Управление на собствеността и стопански дейности” - Централно управление на НСРЗ София

22/04/2010

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „Управление на собствеността и стопанските дейности" в Дирекция: Финансови дейности и управление на собствеността - Централно управление на Национална служба за растителна защита София .

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. АНЖЕЛА РАЙКОВА ДИМИТРОВА - КРУМОВА

Конкурсът ще се проведе на 12.05.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на Националната служба за растителна защита - София, бул. „Христо Ботев" №17, ет.5

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
/ В. Атанасов /