Конфискуване на продукти за растителна защита и листен тор на ГКПП Лесово

20/04/2010

В периода 31.03 - 08.04.2010 година служителите от РСРЗ Стара Загора, задържаха на ГКПП Лесово следните продукти за растителна защита и листен тор /забранени за употреба в Р. България/.

  • Best Tref 48 EC Trifluralin- 45л./9 опаковки по 5 литра/.
  • Mega Tref 48 EC Trifluralin- 20л./4 опаковки по 5 литра/.
  • Hekcal 20л./ 1 опаковка по 20л. листен тор/.

Конфискуваните ПРЗ и листен тор са предадени за съхранение като негодни в склад за съхранение на ПРЗ в гр. Ямбол, ул."Клокотница" №100, собственост на фирма „Аграрика"- ЕООД.