Работно съвещание „Мониторинг по горски видове – 2008 г.” от 18.06. до 20.06.2008 г. в района на РСРЗ Благоевград

07/07/2008

Съвещанието бе организирано съгласно Споразумението за координация и сътрудничество между НСРЗ и ДАГ. Домакин на съвещанието бе РСРЗ Благоевград. Взеха участие служители на НСРЗ, инспектори от РСРЗ Благоевград, София, Пловдив, Варна, Видин, Враца, Бургас, В.Търново, Русе, Ст.Загора, Бургас, Кюстендил, Добрич, експерти от ЦЛКР и служители от Лесозащитните станции в Пловдив, Варна и София.

Целта на съвещанието бе запознаване с фитосанитарните изисквания на регулирани вредители по горски видове и представяне на мониторинга който се извършва в страната. Специално внимание бе обърнато на боровата нематода - Bursaphelenchus xylophylus, като беше проведено практическо пробовземане в горски масив в района на местността Папаз чаир.

В района на Петрич бе извършено обследване в кестенов масив и практическо пробовземане от горски разсадник с нападение от рак по кестена - Chriphonectria parasitica. Демонстриран бе бърз тест за анализ на Phytophtora ramorum.