Семинар на тема: Актуални моменти в картофопроизводството - сезон 2010, РСРЗ Кюстендил

09/04/2010

На 07.04.2010г. от 10,00 до 13,00 часа, в залата на Областна администрация Кюстендил, се проведе семинар на тема "Актуални моменти в картофопроизводството - сезон 2010". На срещата присъстваха много производители на картофи за консумация от региона както и семепроизводители. Директорът на Регионалната служба по растителна защита - г-н Опърлаков откри семинара, като запозна присъстващите с Работна процедура по качеството, както и Работна процедура за вземане на проби от растения и растителни продукти във връзка с Мониторинговата програма за остатъчни количества от пестициди - 2010г.

Бяха представени презентации по следните теми:

  1. Законодателни изисквания в областта на Растителната защита - лектор мл. инспектор РЗ Йорданка Уждрина;
  2. Икономически важни болести, неприятели и плевели при картофи - лектор нач. отдел РЗ Милена Коцева;
  3. Фитосанитарен контрол при отглеждането и движението на картофи за консумация и семепроизводство - лектор нач. отдел ФСК Елза Кадийска;
  4. Изисквания на ЗППМ и Наредба №16 от 30.05.2008г. при отглеждане и сертифициране на картофи за семена - лектор Теменужка Дангулева - ИАСАС Кюстендил;
  5. Възможнжсти за кандидатсване по Програми за развитие на селските райони /2007 - 2013/ - лектор Илиана Иванова ОССЗ Кюстендил;
  6. Представяне на нов продукт за борба срещу телени червеи при картофи от представител на фирма Байер;

След всяка от представените презентации, бяха задавани и обсъждани въпроси от различно естество, като голям интерес картофопроизводителите проявиха към представения продукт за борба с телените червеи.