Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Началник отдел - Агрохимически анализи на почви, води и торове, и изпитване на пестициди” в ЦЛХИК София

31/03/2010

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - АГРОХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ПОЧВИ, ВОДИ И ТОРОВЕ, И ИЗПИТВАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ” ПРИ ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ СОФИЯ.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. НИКОЛИНКА ЛЮБЕНОВА ЖИВКОВА
  2. МАРИЕТА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА

Конкурсът ще се проведе на 07.04.2010 г. от 12.00 ч. в сградата на Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол гр. София, бул. ”Никола Мушанов” № 120

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
В. Ганев