Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Главен експерт” в отдел „Химични и биологични замърсители” в ЦЛХИК София

31/03/2010

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В СЕКТОР „ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИЗ” - ОТДЕЛ „ХИМИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ” ПРИ ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ СОФИЯ.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА
  2. ЛИЛИЯ ЗДРАВКОВА ПЕТРУНОВА

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл. - не отговаря на изискването за висше образование по специалност ”Химия”.
  2. ПЕПА ЖИВКОВА НАЦАРИДУ - Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл – не отговаря на изискванията за висше образование по специалност ”Химия” и минимален професионален опит 2 години.

Конкурсът ще се проведе на 07.04.2010 г. от 13.30 ч. в сградата на Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол гр. София, бул. ”Никола Мушанов” № 120

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
В. Ганев