Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Младши експерт” в отдел „Ентомология и хербология” в ЦЛКР София

31/03/2010

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ЕНТОМОЛОГИЯ И ХЕРБОЛОГИЯ” В ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАРАНТИНА НА РАСТЕНИЯТА СОФИЯ ПРИ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – СОФИЯ.

  1. АНЕТА БОРИСЛАВОВА ЛЮБЕНОВА
  2. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
  3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Конкурсът ще се проведе на 08.04.2010 г. от 10,00 ч. в сградата на Национална служба за растителна защита – София, бул. „Христо Ботев” № 17, ет. 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Мариана Лагинова