Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Младши експерт” – 2 позиции в отдел „Фитосанитарен контрол” при НСРЗ София

31/03/2010

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” - 2 ПОЗИЦИИ В ОТДЕЛ „ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ” ПРИ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - СОФИЯ.

  1. АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ЕТРОПОЛСКА
  2. МАРИЯ ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
  3. СТЕЛИЯН МИЛКОВ ДОБРЕВ
  4. РЕНЕТА ДЕЛЧЕВА ЛАЗАРОВА
  5. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
  6. ТАНЯ КОЛЕВА ПЕНЕВА

Конкурсът ще се проведе на 15.04.2010 г. от 10,00 ч. в сградата на Национална служба за растителна защита – София, бул. „Христо Ботев” № 17, ет. 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Николай Роснев