Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Младши експерт" в отдел „Оперативна растителна защита" при НСРЗ София

31/03/2010

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" ПРИ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - СОФИЯ.

  1. СТЕЛИЯН МИЛКОВ ДОБРЕВ
  2. РЕНЕТА ДЕЛЧЕВА ЛАЗАРОВА
  3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
  4. МАРИЕТА ЗДРАВКОВА КОЕВА

Конкурсът ще се проведе на 14.04.2010 г. от 10,00 ч. в сградата на Национална служба за растителна защита - София, бул. „Христо Ботев" № 17, ет. 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Добринка Павлова