Проведено заседание на Съвет по продукти за растителна защита

29/03/2010

На 19.03.2010г в НСРЗ се проведе заседание на Съвета по продукти за растителна защита, създаден със заповед РД 09-420/13.05.2009г, изменен със заповед РД 09-981/19.12.2009г. Съставът на съвета включва представители на НСРЗ, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Института по лозарство и винарство, Плевен. Присъстваха и експерти от НЦООЗ. Председател на Съвета по продукти за растителна защита е Генералният директор на НСРЗ, г-н Антон Величков

На заседанието бяха представени за разглеждане и дискусия предложения за:

  • разрешаване на ПРЗ - 3 продукта
  • допълнителна употреба - 1 продукта
  • еднократен внос - предложени 4 продукта, одобрени 3 продукта
  • прекратяване срока на разрешаване -2 продукта
  • разрешаване на паралелен внос - 6 продукта
  • промяна в разрешаването - 1 продукт
  • смяна на търговско име - 1 продукт.

Предложенията бяха приети с квалифицирано мнозинство.