Конфискувани нерегламентирани Продукти за растителна защита на ГКПП Капитан Андреево

29/03/2010

На основание чл.13 от Инструкцията за взаимодействие между Агенция „Митници" и НСРЗ, за повишаване ефективността на граничния контрол и за прилагане мерките за надзор на пазара, инспекторите от Фитосанитарен контрол на ГКПП Капитан Андреево спряха от внос и конфискуваха неразрешени продукти за растителна защита. Продуктите са с произход Турция, в опаковки, с етикети на турски език, превозвани в лични автомобили и бусове и предназначени за директна употреба от земеделски производители. Забранени са за употреба в Р България и в Европейската общност.

Съгласно чл. 14 ал. 1 от Закона за защита на растенията, продуктите за растителна защита се предлагат на пазара и се употребяват, когато са разрешени със заповед на министъра на земеделието и храните и съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗЗР, продуктите за растителна защита се предлагат на пазара с етикети на български език.

Поради това, съветваме всички земеделски производители да извеждат борбата с вредителите по земеделските култури като се прилагат само разрешените за употреба в Р България продукти за растителна защита при съответната култура, вредител и регистрираната доза.

Закупуването на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми, получили разрешение от Национална служба за растителна защита за търговия с ПРЗ.

От началото на годината има съставени 6 броя актове за конфискация.