Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността ”Старши инспектор” в отдел ”ФСК” - Перник при РСРЗ София

22/03/2010

С  П  И  С  Ъ  К 

НА  ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ИНСПЕКТОР" - РЗ  в отдел "Фитосанитарен контрол и растителна защита" Перник  при Регионална служба за растителна защита  София.

ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ:

1.   ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

2.   ЗДРАВКА ДОНЧЕВА ДЮЛГЕРОВА

Конкурсът ще се проведе на  26.03.2010 г. от 12.30 ч. в  сградата на Регионална служба за растителна защита гр. София , бул." Никола Мушанов "  № 120

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
/ Лазар Чавдаров /