Семинар на тема "Икономически важни болести, неприятели и плевели при черешата" в общ. Кюстендил

24/03/2010

На 24.03.2010г. от 9,30 часа, в читалището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил се проведе семинар на тема "Икономически важни болести, неприятели и плевели при черешата". На срещата присъстваха стопани на овощни градини от региона. Бяха представени презентации по следните теми:

  1. Законодателни изисквания в областта на Растителната защита - лектор ст. инспектор РЗ Гергана Кирилова;
  2. Основни вредители по черешата  -  лектор нач. отдел РЗ Милена Коцева;
Семинарът завърши с обсъждане на наболели въпроси, свързани с технологията на отглеждане на черешата, както и въпроси касаещи растително-защитни мероприятия при други култури, застъпени в региона.