Проведен семинар на тема: ”Оранжерийните култури-проблеми и решения на растителноздравни проблеми”

25/02/2010

На 19.02.2010 год. от 10.30 до 15.20 часа, в конферентната зала на кметството в гр.Петрич, РСРЗ гр.Благоевград проведе семинар на тема: "Оранжерийните култури-проблеми и решения на растителноздравни проблеми".

Срещата бе проведена с цел, да бъдат запознати производителите с нови моменти на фитосанитарния контрол и растителната защита, съобразно актуалното законодателство на ЕС при контрол на оранжерийното производство.

Бяха изнесени лекции и презентации в следните направления:

  1. Правилното прилагане на пестициди в оранжерии-гаранция за безопасна растителна продукция-лектор ст.инспектор Соня Джандарова;
  2. Фитосанитарен контрол в оранжерии-лектор гл.инспектор Гергана Дафкова;
  3. Предпазване или борба с нови вредители в оранжерии-лектор нач.отдел ФСК София Стаменова;
  4. АРИБ срещу нелегалните продукти в земеделието-лектор изп.Директор на АРИБ г-жа Росица Стефанова.

Присъстващите на срещата търговски фирми представиха актуални за оранжерийното производство семена,торове,технологии и ПРЗ.