Провеждане на курс- обучение през 2010г. на Земеделски производители от региони Стара Загора, Сливен и Ямбол за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория

17/02/2010

На вниманието на Земеделските производители от региони: Стара Загора, Сливен и Ямбол

РСРЗ Стара Загора уведомява, че през 2010 година продължава да организира и провежда курс- обучение на Земеделски производители за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита /ПРЗ/ от втора категория от региони Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Необходимо е желаещите да участват в курса да посетят регионалните служби, където ще получат Заявление за записване и информация за времето на провеждането му.

След завършване на обучението всички участници получават Удостоверение за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ от втора категория.

Адреси и телефони за контакти:

6000 Стара Загора, ул. "Райна Кандева" № 63
тел:   042/ 605 299,  604 993,  605 699,  моб- 0887 944 924 

8800 Сливен п.к. 11,ул. Самуиловско шосе № 4,
тел. 044/ 62 51 56; 62 57 02; 62 28 06, моб. 0887 944 082

гр. Ямбол, ул. Ямболен №25,
тел: 046/ 6618 74, 6618 73, моб: 0888 570 521

През 2009 година Удостоверение за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория получиха общо /за региони Стара Загора, Сливен и Ямбол/ 141 земеделски производители.