НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ!

05/02/2010

Регионална  служба за растителна защита гр.Хасково  организира курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория от земеделски производители, съгласно Закона за защита на растенията и Наредба 104, чл.26 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ, според които:

1. Земеделски производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно специално-растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита /ПРЗ/ от втора категория след успешно преминаване на този курс.

2.  Земеделски производители, имащи пряк контакт с ПРЗ от втора категория на употреба /механизатори, лица приготвящи р-р за третиране и др./ задължително трябва да преминат този курс на обучение.

3. Земеделски производители, кандидатстващи по мярка "МЛАД ФЕРМЕР" и други мерки от Програмата за Развитие на селските райони без необходимото образование, трябва да преминат този курс.

       

Обучението  ще се проведе на 19 и 23.02.2010 г. от 10:00 часа в сградата на РСРЗ Хасково на адрес - гр. Хасково; ул. Пловдивска № 6 

Времетраене на курса - един ден, като се заплаща такса от 60 лв., която се превежда по банков път.

        Банкова сметка - BG44UNCR96603169017727
        Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да се подадат в РСРЗ Хасково, следните документи:

  1. Молба по образец;
  2. Две снимки 2/3;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за образование.
Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на ПРЗ от втора категория

 

За  контакти:

РСРЗ  Хасково
гр. Хасково
ул. Пловдивска № 6 п.к. 7
тел. 038 /66 44 19, 038/ 66 49 70