Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността “Главен инспектор” на ГКПП РСРЗ София

25/01/2010

С  П  И  С  Ъ  К   

НА ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" на ГКПП в отдел "Фитосанитарен контрол" при Регионална служба за растителна защита София. 
 
ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ: 

  1. РЕНЕТА  ДЕЛЧЕВА ЛАЗАРОВА
  2. ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАКЕДОНСКИ
  3. ЖАНЕТ БОГОМИЛОВА ВАСИЛЕВА
  4. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Конкурсът ще се проведе на 03.02.2009 гот 13.00 чв сградата на Регионална служба за растителна защита гр. София , бул." Никола Мушанов "  № 120 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА: 

                                                            / Лазар Чавдаров /