Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността “Младши юрисконсулт” в Централно управление на НСРЗ София

25/01/2010

С  П  И  С  Ъ  К

НА ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ" в Дирекция „Административно-правна, човешки ресурси, информационно и инвестиционно обслужване" - ЦУ при Национална служба за растителна защита София. 
 

ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ: 

  1. Венцислав Йорданов Ненков
  2. Надежда Илиева Николова
Конкурсът ще се проведе на 08.02.2009 гот 11.00 чв сградата на Национална служба за растителна защита гр. София , бул." Христо Ботев "  № 17 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА: 

                                                            / Огнян Китов /