На вниманието на производителите от Бургаски регион, регистрирани в Официалния регистър за Фитосанитарен контрол

13/01/2010

РСРЗ  - Бургас, отдел Фитосанитарен контрол Ви напомня, че съгласно чл.33 ал. (4)от Наредба № 1 за Фитосанитарен контрол  е необходимо да актуализирате регистрацията си в Официалния регистър за фитосанитарен контрол.

За целта е  необходимо:

  1. Заявление за актуализация / по образец/
  2. Справка за производството през 2010 год.
  3. Скици на нови площи, ако има такива.

Желателно е  актуализацията да приключи до 31. 03. 2010 год.

За информация: 056/842 238

Пожелаваме Ви успешна Нова 2010 година!!!
Фитосанитарен контрол - гр. Бургас