ФИНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ PPA06/BG/9/1 “Национална програма за мониторинг на остатъчни количества от пестициди и замърсяване с микотоксини на храни, продукти и суровини от растителен произход”

18/12/2009

На 10 декември 2009 г в конферентната зала на НСРЗ бе проведен финален семинар по проект PPA06/BG/9/1 "Национална програма за мониторинг на остатъчни количества от пестициди и замърсяване с микотоксини на храни, продукти и суровини от растителен произход".

Проектът беше осъществен в рамките на 3 години с финансиране от Холандското правителство и с любезното съдействие на Холандското външно министерство (EVD) чрез Холандското посолство в България.

Основните експерти от Холандска страна, които обучаваха Българските си колеги бяха експерти от Агенцията по безопасност на храните на Холандия, Изследователският Институт към агенцията Rikilt, а мениджмънтът на проекта бе възложен на холандската фирма Vrian.

Бенефициенти на проекта са Министерство на здравеопазването, Национален център по опазване на общественото здраве, регионалните инспекторати по опазване на общественото здраве и Национална служба по растителна защита към Министерство на земеделието и храните. Наблюдатели на изпълнението на проекта са Дирекция "Здравеопазване на животните и безопасност на храните" към МЗХ, както и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чиито представители са членове на Управителният комитет на проекта заедно с представителите на НСРЗ и Министерство на здравеопазването.

На семинара участваха членовете на Управителния съвет на проекта, както и представители на всички заинтересовани институции: г-н Антон Величков, Генерален директор на НСРЗ, г-н Херман Ван Висен, Земеделски съветник към Холандско Посолство/LBA, г-жа Дориана Миленкова, Асистент на земеделското аташе в Холандско посолство/LBA), д-р Тери Врабчева, МЗ, Георги Ралчев, и.д. Началник отдел "Плодове, зеленчуци и маркетингови стандарти", Дирекция "Растениевъдство" в МЗХ, Антоанета Георгиева от Дирекция "ЗЖБХ", МЗХ, г-жа Виолета Нешовска, МИЕТ, г-н Роб Теелен (VWA),  г-н Алард Андела (VRIAN), Васил Ганев, Директор на ЦЛХИК към НСРЗ, д-р Росица Младенова, ИЗР, Костинброд към НСРЗ, г-жа Добринка Павлова, Началник отдел «ОРЗ» в НСРЗ, както и експерти, взели участие при изпълнение на проекта.

Целите на финалният семинар по проекта бяха:

1. Представяне на резултата от проекта по отношение на разработване на програмата за мониторинг на остатъчни количества от пестициди и микотоксини

2. Сравняване на холандската и българската практика и споделяне на опит, придобит по време на изпълнение на проекта

 

Постигнатите резултати съгласно планираните в логическата рамка на проекта са:

Резултат 1:

Разработена е българска национална програма за мониторинг на остатъци от пестициди и микотоксини в храни, продукти и суровини от растителен произход.

Резултат 2:

Инспекторите са способни да извършват контрол за остатъци от пестициди и микотоксини в съответствие с методите за инспекция и пробовземане на ЕС.

Резултат 3:

Лабораторните експерти могат да анализират взетите проби съгласно аналитичните методи на ЕС.  

 

Генераният директор на НСРЗ очерта някои от най-важните резултати от проекта, които касаят службата по растителна защита, а колегите от службата представиха по-детайлно техните наблюдения и заключения по постигнатото в проекта:

1. На първо място службата ни като цяло сме благодарни за предоставеният от холандските експерти още в началото на проекта холандски национален план за мониторинг на пестицидни остатъци в хранителни продукти, който бе използван като пример за изработването на нашият план.

2. С тяхна помощ бяха класифицирани продуктите от българската национална хранителна диета. Взети са предвид засетите в България площи и са определени икономически важните култури, които трябва да бъдат следени за остатъци от пестициди.

3. Коригирана е първоначалната версия на нашата национална програма за мониторинг на остатъци от пестициди във и върху храни от растителен произход, като е написана подобрена програма за 2008 и 2009г, а вече разполагаме и с програмата за 2010г, която е изцяло съобразена с европейските изисквания.

4. Нашите инспектори, които взимат проби от растителна продукция при прибиране на реколтата с цел установяване на пределно допустимите количества от пестициди са обучени и работят по методика и процедури, използвани от една призната на европейско ниво страна, каквато е Холандия.

5. България вече разполага с 2 национални програми за мониторинг: една за остатъци от пестициди, и една за микотоксини, които отговарят напълно на европейското и национално законодателство и включват изпълнението на българските ангажименти към координирата европейска програма за мониторинг.