На вниманието на земеделските производители от Хасковска област!

25/11/2009

Регионална  служба за растителна защита гр.Хасково  организира курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория от земеделски производители, съгласно Закона за защита на растенията и Наредба 104, чл.26 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ, според които:

1. Земеделски производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно специално-растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита /ПРЗ/ от втора категория след успешно преминаване на този курс.

2.  Земеделски производители, имащи пряк контакт с ПРЗ от втора категория на употреба /механизатори, лица приготвящи р-р за третиране и др./ задължително трябва да преминат този курс на обучение.

3. Земеделски производители, кандидатстващи по мярка "МЛАД ФЕРМЕР" без необходимото образование, трябва да преминат този курс.

       

Обучението  ще се проведе на 10.12.2009 г. от 10:00 часа в сградата на РСРЗ Хасково на адрес - гр. Хасково; ул. Пловдивска № 6 

Времетраене на курса - един ден, като се заплаща такса от 60 лв., която се превежда по банков път.
Банкова сметка - BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да се подадат в РСРЗ Хасково, следните документи:

  1. Молба по образец;
  2. Две снимки 2/3;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за образование.
 

Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на ПРЗ от втора категория
 
 

За  контакти:

РСРЗ  Хасково
гр. Хасково
ул. Пловдивска № 6 п.к. 7
тел. 038 /66 44 19, 038/ 66 49 70