РСРЗ Бургас ще проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ

24/11/2009

На 03.12.2009 г. / четвъртък / от 10 часа в  сградата на РСРЗ - гр.Бургас, кв."Победа", ул.,,Комлушка низина " №2,  Регионална служба за растителна защита - гр.Бургас ще проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията /изм. ДВ бр.43 от 29.04.2008 г./ и  чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, според които:

      Земеделските  производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат този курс.

Всички  земеделски производители, които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, задължително трябва да преминат този курс на обучение.

Такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе по банков път.  
Банкова сметка - BG44UNCR96603169017727 
Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да подадете в РСРЗ - Бургас до 02.12.2009 г. следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Две снимки 2/3 см;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за последно завършено образование.

Форма на обучение: Редовна

Всички завършили  успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

ЗА  КОНТАКТИ

гр.Бургас, ул. „ Комлушка низина" № 2  
тел. 056 / 84 81 31 ; 84 43 06; 0887 930 261  
E-mail: prognoza@mbox.contact.bg