Семинар “Фитосанитарно сертифициране на растения от лозя и картофи” – Споразумение за двустранно сътрудничество - обмен 2009 г. Република Франция – Република България

24/11/2009

На  територията на РСРЗ Пловдив в  Гранд - хотел "Санкт Петербург" от 04 до 06 ноември 2009 се проведе семинар обучение на специалисти от Национална служба растителна защита София, РСРЗ, МЗХ и представители на Под-дирекцията по качеството и защита на растения към Главна Дирекция по храните, МЗР - Република Франция.

Семинара  беше организиран в рамките на споразумение за двустранно сътрудничество - 2009 г.

Участниците бяха запознати с условията на Фитосанитарната сертификация при производството на картофи за семе и лозов посадъчен материал.

Изнесени  бяха доклади и обменен личен опит между специалисти и представители на националните институции.

Специално внимание бе отделено на участието на професионалните организации - Асоциацията за производство на сертифицирани растения от лоза в България, Френска федерация на лозов посадъчен материал, Национална организация за производство на картофен посадъчен материал.

Семинара  завърши с техническо посещение в:

  • разсадник в с. Цалапица производство на посадъчен материал лоза, собственост на г-н Милко Янев
  • склад за семена картофи в гр. Ихтиман собственост „Димитрови 2002" ООД - Самоков.