НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ!

10/11/2009

Уведомяваме всички земеделски производители, че на 17.11.2009 г. от 09,30 ч. в гр.Търговище, х-л "Терра Европа", малка конферентна зала, РСРЗ - Варна, отдел Търговище ще проведе курс на обучение за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория от земеделски производители, съгласно чл.26 от Наредба 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита /обн.ДВ бр.81 от 06.10.2006 г./.

За  участие в обучението се подават следните документи:
  1. Заявление по образец;
  2. Две снимки - 2/3 см;
  3. Копие от документ за завършено  образование;
  4. Копие от документ за внесена  такса от 60,00 лв.

Таксата се превежда на банковата сметка на Институт за защита на растенията гр.Костинброд: IBAN: BG44UNCR96603169017727; Банка: Уникредит Булбанк.

Всички  преминали успешно обучението получават  Удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория. 

Документи за участие в курса се приемат до 13.11.2009 г. на адрес: гр.Търговище, ул."Никола Маринов" №1, ет.3 /последен/, ст.5 /Растителна защита/.

За информация тел: 0601/66740; 64266; 61715.