Проведено обучение по Молекулярна биология в ЦЛКР

27/10/2009

В периода  от 28.09 до 9.10.2009 в ЦЛКР се проведе обучение по Молекулярна биология по Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол". Обучението водеше г-н Барт ван де Восенберг от Националната Референтна Лаборатория на Холандия.

В обучението взеха участие специалисти от всички направления в ЦЛКР. Бяха приложени както класически методи на PCR със специфични за даден вредител праймери и PCR-RFLP, така и Real-time PCR, който все по-често се използва вместо класическите методи в Холандия.