Проведено обучение по Ентомология в ЦЛКР

22/10/2009

В периода  от 7 до 11.09.2009 в ЦЛКР се проведе обучение по Ентомология по Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол".

В обучението взеха участие лабораторни специалисти  от ЦЛКР, РСРЗ и Лесозащитна станция гр.София .

Курса на обучение се водеше от г-жа Бригита  Весел от Националната Референтна Лаборатория  на Холандия.  

По време  на обучението по Ентомология бяха представени карантинни и други  важни представители от сем. Сечковци. Извърши се идентификация на ларви и възрастни. Особено внимание се обърна на видовете от род Anoplophora и род Monochamus.

 Беше извършен контролен преглед на точки за наблюдение в района на Витоша и събран материал за идентификация.