Междулабораторно изпитване в рамките на проект EUPHRESCO

14/10/2009

В периода Април - Май 2009 година, ЦЛКР взе участие в междулабораторно изпитване за откриване на Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum в екстракти от клубенови проби в рамките на проект EUPHRESCO, организирано от ILVO (Белгия), CSL (Англия) и JKI (Германия).

В междулабораторното сравнение взеха участие общо 30 лаборатории от цяла Европа.

Целите на този проект бяха да се провери надеждността на първите тестовете за установяване на двете бактерии - IF и PCR, на потвърждаващите тестове (изолации на селективни хранителни среди - SMSA, MTNA) и да се изпита новия метод real-time PCR.

На 21-23.09.2009 г. в град Гент, Белгия се състоя заключителната среща на участниците в изпитването, където бяха оповестени окончателните резултати от сравнението. Резултатите са отлични и нареждат ЦЛКР до водещите лаборатории по Бактериология от Германия, Холандия, Франция, Италия и Испания.