На вниманието на земеделските производители от Варненска област!

20/10/2009

На 18.11.2009 г. от 10 часа в  хотел ,,Аква" - гр.Варна, ул.,,Девня" №12,  Регионална служба за растителна защита - гр.Варна ще проведе курс за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията /изм. ДВ бр.43 от 29.04.2008 г./ и  чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, според които:

Земеделските  производители, които нямат необходимото образование /висше агрономическо или средно земеделско образование - растениевъден профил/, могат да използват продукти за растителна защита от втора категория на употреба след като преминат този курс.

Всички  земеделски производители, които имат пряк контакт с продукти за растителна защита от втора категория на употреба /лица приготвящи разтвори за третиране, механизатори и други/, задължително трябва да преминат този курс на обучение.

Такса за заплащане - 60 лв, която трябва да се преведе по банков път.
Банкова сметка - BG44UNCR96603169017727
Банка: Уникредит Булбанк АД

За участие е необходимо да подадете в РСРЗ - Варна до 12.11.2009 г. следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Две снимки 2/3 см;
  3. Копие от документ за внесена сума;
  4. Копие от документ за образование.
Форма на обучение: Редовна

Всички завършили успешно обучението получават удостоверение за придобита правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от втора категория.

ЗА  КОНТАКТИ

гр.Варна, ул."Софроний Врачански" №23
тел. 052 / 631-727; 630-134
E-mail: prognoza_Varna@triada.bg