На вниманието на зърнопроизводителите в Бургаска област!

15/10/2009

РСРЗ - Бургас организира съвместно с Областна Дирекция " Земеделие" - Бургас , Институт по земеделие - Карнобат и Областен съюз на зърнопроизводителите в Бургаска област семинар с дневен ред: 

 • Оптимизиране на азотното торене при есенните култури съобразно изискванията на ЕС за Добри земеделски практики
  Лектор: д-р Величка Котева  - Институт по земеделие -Карнобат
 • Състояние на популацията от мишевидни гризачи  в есенните посеви.
  Лектор: д-р Орлин Деков - Институт за защита на растенията -Костинброд
 • Дейност, перспективи и предложения за работата на Браншовия съюз на зърнопроизводителите в Бургаска област и на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
  Лектор: инж.Николай Киров - председател на БСЗБО и зам.председател на НАЗ
   

Семинарът ще се проведе ще се проведе на 16.10.2009 г. /петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала  на   Институт по  земеделие - гр.Карнобат