Нов вредител по доматите в страната!!!

16/10/2009

Tuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae) „Доматен миниращ молец"- нов неприятел в България 
 

     Tuta absoluta произхожда от Южна Америка, където се е разпространил в голяма част от континента в последните десет години. Видът за първи път е установен в Европа, в Каталуния (Испания) през 2007. Вероятно е внесен в Испания няколко години преди това. През 2008 г. са установени огнища в Испания, Мароко, Алжир, а в началото на 2009 - в южна Франция и Италия. Съобщено е официално вече и за откриването му през тази година във Великобритания, Португалия, Гърция, Швейцария, Малта, Либия и Тунис.

     Tuta absoluta (Meyrick, 1917) или „доматен миниращ молец" е много опасен неприятел, който предпочита доматите, но напада  също патладжан, пипер, картофи както и други културни и диви растения от сем. Solanaceae като Solanum nigrumLycopersicon hirsutumSolanum lyratumSolanum elaeagnifoliumDatura stramonium и Nicotiana glauca. Неприятелят може да намали добивите от домати от 50 до 100%.

     Продължителността на жизнения цикъл на T. absoluta е от 29 (30) до 38 (40) дни, в зависимост от температурата. Неприятелят може да се размножи много бързо. Гъсениците не изпадат в диапауза за дълго, ако има достъпна храна. След извършен анализ на риска в Нидерландия се счита, че е възможно развитието на 10 поколения в оранжериите и две пълни поколения на открито.

     Доматите  могат да бъдат заразени на всеки етап от развитието си от Tuta absoluta. В оранжериите условията позволяват непрекъснато развитие на неприятеля. През целия вегетационен сезон могат да се открият всички стадии на Tuta absoluta. Гъсениците предпочитат силно листата и стъблата, но могат да също да се открият в или под китката с плодове и в самия плод. Често около входа се намират малки купчинки от екскременти. Най-добре различимите симптоми за наличие на молеца са разлятите като петна мини (минни петна) в листата, в които са гъсениците и черни гранулирани екскременти. В случай на сериозна зараза листата умират изцяло, докато минирането на стъблото причинява малформация на растението. Повредите по плодовете дават лесен достъп за развитие на болести, причиняващи загниване на плодовете.

При картофите  неприятелят напада надземните части  на растението.

      В Нидерландия е установено, че висок риск от проникване на неприятеля има чрез плодове от домати и патладжан. През 2009 г. Tuta absoluta е установена в четири станции за пакетиране в Нидерландия и се смята, че вероятно е пренесена с увивни домати и заразени плодове на домати. Установено е, че неприятелят може да се разпространява чрез летене или с помощта на вятъра на повече километри.  В Испания Tuta absoluta е намерена на разстояние 10 км от ферма за домати в гориста местност.

     През  настоящата година с помощта на уловки, предоставени любезно от Нидерландия (Уйлям Стол, Феробанк) НСРЗ организира провеждане на наблюдение в райони, където съществува висок риск за проникване на доматения миниращ молец- зеленчукови борси, оранжерии, в близост с борсите или оранжерии в крайгранични области, големи оранжерийни комплекси и насаждения с домати на открито. В наблюдението бяха включени обекти в областите: Благоевград, Хасково, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София. Наблюденията се извършваха от фитосанитарните инспектори от съответните РСРЗ, а идентифицакията в ЦЛКР. В резултат на проведения мониторинг за пръв път в страната бе установен доматен миниращ молец. Идентификацията бе извършена в ЦЛКР и потвърдена от Морис Янсес от Националната Референтна Лаборатория на Холандия. Доматен миниращ молец бе установен в:

 • област Пловдив
  • стоманено -стъклена оранжерия гр. Раковски, в домати на площ 45 дка   ( в съседство е разположен Централен склад на „Кауфланд България" ЕООД, който доставя, преопакова и експедира земеделски стоки от различни страни. При направените проверки не е установена зараза)
  • Гр.Раковски - домати, отглеждани на открито
  • Стоманено-стъклена оранжерия гр. Първенец - домати на площ 23 дка ( оранжерията се намира в непосредствена близост до Стоково тържище, а също и складова база, която внася пресни плодове и зеленчуци от Турция и страни от ЕС).
 • област Пазарджик
  • на открито в с. Юнаците на площ  общо 10 дка
 • град София
  • зеленчукова борса Слатина, в клетки с домати, с произход от Холандия, Македония и Турция.

      Откриването на този неприятел е навременно и позволява да се набележат спешни мерки, за да не се намалят добивите и качеството на доматите. В Южна Америка се води химична борба и е установена кръстосана резистентност към редица инсектициди. В Европа освен химични средства се изпитват и използуват и други средства за борба. За контрол на вредителя се препоръчва комбининация от различни методи за борба:

 • Използуване на феромонови уловки за установяване на вредителя и неговата плътност
 • Изчистване на площта от растителни остатъци веднага след прибиране на доматите и унищожаването им.
 • Изчистване на почвата от растителни остатъци от културата
 • Масивно ловене на възрастни с помощта на уловки преди засаждане.
 • Прилагане на инсектициди на база имидаклоприд (imidacloprid) в поливната вода 8-10 дни след засаждане.
 • Използуване на инсектициди на база спинозад (spinosad) или индоксакарб (indoxacarb) при поява на Tuta absoluta
 • Третиране с Bacillus thuringiensis, срещу гъсениците
 • Използуване на биоагенти - Nesidiocorus tenuis срещу яйцата на неприятеля.