Проведено обучение по Ентомология в ЦЛКР

30/09/2009

В периода  от 14 до 18.09.2009 в ЦЛКР се проведе обучение по Ентомология по Туининг проект BG/07/IB/AG/01/TWL „Подобряване на фитосанитарния контрол".

В обучението взеха участие лабораторни специалисти  от ЦЛКР и РСРЗ.

Курса на обучение се водеше от г-н Берт Виерберген от Националната Референтна Лаборатория  на Холандия.  

По време  на обучението по Ентомология бяха представени карантинни видове акари, листоминиращи мухи и трипсове. Извърши се идентификация на възрастни трипсове. Особено внимание се обърна на видовете от род Liriomyza и Thrips palmi.

Беше извършен контролен преглед в  района на Ботаническата градина  при БАН, оранжерия-градински център „Тилия" - гр.София и бе събран материал за  идентификация.